kulturna sola

Osnovna šola Savsko naselje je prejela naziv Kulturna šola.

To je naziv, ki ga JSKD (javni sklad za kulturne dejavnosti RS) dedeljuje osnovnim šolam, ki:

– izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih (OŠ Savsko naselje ga izkazuje na področju glasbe, literature, gledališča, plesa in folklorne dejavnosti),

– v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,

– redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in

– katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture

UČENJE Z UMETNOSTJO

Ne samo, da imajo naši učenci in učenke skozi celotno šolanje ogromno priložnosti, da razvijajo svoje talente na področju glasbe, plesa, gledališča in literature; lahko se vključijo v številne interesne dejavnosti na področju umetnosti, ki jih vodijo usposobljeni mentorji, na šoli redno prirejamo kulturne dogodke, za učence, starše in širšo javnost…

Torej, ne samo, da so učenci deležni kakovostne kulturno – umetnostne vzgoje – zato imamo tudi naziv Kulturna šola, ki ga podeljuje JSKD, ampak na naši OŠ spodbujamo ustvarjalnost in učenje preko umetnosti. To pomeni, da delujemo v smeri, da se lahko otrok izraža s pomočjo različnih umetniških sredstev (ples, glasba, likovna umetnost, gledališka igra, literarna dejavnost) in pri tem poglablja znanje in vrednotenje snovi, ki jo preučuje v okviru pouka…

Pri tem sodelujemo z različnimi zunanjimi institucijami in posameznimi umetniki, v okviru različnih projektov…

In zakaj?  

Ples je že v osnovi sredstvo socializacije – zahteva sodelovanje v skupini, razvija občutek za ritem (osnova za razvoj govora in pisanja je ravno izoblikovan občutek za ritem)…

Glasba – poslušanje in izvajanje glasbe dokazano aktivira številne možganske centre – Poslušanje določene vrste glasbe pozitivno vpliva na učenje. Igranje na inštrument je v bistvu telovadba za možgane… Glasba pomaga tudi pri pomnjenju… … Določeno snov – npr. deli telesa – lahko otrok zapoje v obliki pesmice in se je tako veliko lažje nauči…

Likovna umetnost – abstrakcija – dvigovanje ravni razmišljanja – če samo pomislite, da risba, slika prinaša sporočilo preko simbolov – črt, linij, ploskev… Tu je direktna povezava z matematiko in spodbujanjem abstraktnega mišljenja…

Glasba, ples in likovna umetnost – vse to so jeziki, ki so otrokovemu svetu bližji, kot pa recimo govorjena beseda. Otroku damo glas, ga spodbujamo k izražanju svojih idej in deljenju svojih zamisli z vrstniki in odraslimi…

Ustvarjalnost ima še eno pomembno lastnost – spodbuja k povezovanju stvari, ki jih praviloma opisujemo in razlagamo ločeno (v okviru šolskih predmetov). Življenje pa ni ločeno. Tudi naši možgani najbolje delujejo celostno – povezava leve, analitične in desne, ustvarjalne možganske polovice…

Razvija življenjske veščine – sposobnost reševanja problemov/izzivov, vztrajnost in disciplina, samozavesten nastop pred gledalci, pogum, vživljanje v čustva drugega oz. empatija … Tu otrok razvija pozitivno samopodobo in dobre odnose z vrstniki, kar je ključno za uspešno učenje in konec koncev uspeh v življenju.